استخر بازی

استخر بازی دسته ای از محصولات بازی سازان است که در داخل آن انواع وسایل مورد نیاز برای استخر توپ و استخر شن (ماسه بازی) پلی اتیلنی و همچنین انواع خود این محصولات موجود است. استخر شن و استخر توپ بازی سازان علاوه بر انواع پلی اتیلنی در مدل های بادی ، چوبی و دیواره ای نیز موجود است.

Call Now Button