خانه مشاغل کودک به مجموعه وسایل ایفای نقش کودکان در یک دنیای کودکانه گفته می شود. در شهر مشاغل کودک سعی می شود تا کودکان با مهارت های مهم زندگی آشنا شده و مشاغل مختلف را تجربه کنند. سازه های خانه مشاغل کودک عمدتا از جنس چوب یا MDF ساخته و با رنگ بندی جذاب و کودکانه تزئین می شوند.

با کنار هم قراردادن محصولات شهر مشاغل می توانید یک شهر مشاغل بزرگ بسازید. علاوه بر محصولات موجود در این دسته، بازی سازان امکان تولید سفارشی دکوراسیون و فضای شهر مشاغل را دارد. امکان استفاده از محصولات خانه مشاغل کودک در منزل، باغ و یا مراکز بازی بصورت جداگانه و در کنار دیگر وسایل بازی کودک نیز وجود دارد.

محصولات شهر مشاغل کودک بر پایه تفکر آموزش مونته سوری طراحی و ساخته شده اند. در این روش آموزشی کودک مهارت های مورد نیاز برای آینده خود را با کمک مصنوعات عمدتا چوبی کسب می کند. دلیل استفاده عمده چوب در این گروه از محصولات آشنایی بیشتر با طبیعت و محصولات طبیعی توسط کودکان است.