تماس با ما1398-6-13 11:54:11 +00:00

مدیران بازی سازان

مدیران مجموعه بازی سازان را در زیر مشاهده می کنید

تایتل
رزومه

مدیر فروش

تایتل
رزومه

مدیر دفتر

کارشناسان فروش

می توانید صفحه شخصی و پروژه های هر کارشناس را مشاهده و با آنها ارتباط بگیرید

شماره تلفن خانه کودک فراز

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تایتل
رزومه و پروژه ها

کارشناس فروش

تیم آی تی

مباحث تبلیغات، سئو، تولید محتوا و افزایش بهره وری سایت بازی سازان برای جلب رضایت شما عزیزان، در رأس اهداف کارشناسان آی تی قرار دارد

تایتل

محمود توکلیان راد

طراحی و مدیریت محتوا
تایتل

مهدی بابارشانی

کارشناس سئو
تایتل

مصطفی شیری زاده

پشتیبان سایت