توضیحات

تا به حال پاپ کورن درست کرده اید؟ درست کردن پاپ کورن قلق خاص خودش را دارد و عموما در ظرف هایی با درب بسته انجام خواهد شد اما چه می شود اگر ظرف شما درب نداشته باشد؟ آنوقت است که باید به دنبال دانه های جهنده ی ذرت در سرتاسر خانه بگردید. گیم پاپ کورن بر پایه این داستان طراحی و ساخته شده است. شما باید با استفاده از دسته ای که در بیرون دستگاه قرار دارد سبد داخلی را کنترل کرده تا توپ هایی را که از درون محفظه اصلی دستگاه خارج می شوند را دریافت کنید. هرچه توپ های سفید بیشتری که نشانی از دانه های ذرت دارند را با سبد خود دریافت کنید امتیاز بیشتری به شما تعلق می گیرد. این گیم ۲۰۰×۱۴۰×۷۱ سانتی متری که از جنس چوب و فلز ساخته شده است طراحی زیبایی دارد و در ازای امتیاز کسب شده به کاربر تیکت می دهد. در انتها کاربر باید تیکت ها را به غرفه جوایز تحویل داده و در ازای تعداد هرچه بیشتر تیکت ها جایزه ای را دریافت کند.

گفتنی است که فعال سازی این محصول از دو طریق ژتون و یا اتوماسیون انجام می شود که پیشنهاد بازی سازان برای شما استفاده از سیستم یک پارچه اتوماسیون برای دستگاه های شهربازیتان است چرا که باعث هماهنگی و نظم بیشتری در سیستم مرکز بازی شما خواهد شد. در پایان فیلمی از نحوه بازی دستگاه مشاهده می کنید: