سافت پلی گراند

 کودک یک نوع فضای بازی محصور کودک است که بوسیله یک سازه فلزی با روکش فوم و چرم ساخته شده است. سافت پلی دارای مسیر ها و فضاهای بازی مختلف و متنوع است تا کودک را درگیر کند. این سازه بصورت سفارشی و با توجه به ابعاد فضاهای مختلف قابل ساخت است. بازی سازان تنها تولید کننده  کودک (بدون نیاز به بست کمربندی) با استاندارد ملی ایران است.

جهت استعلام و اطمینان از پروانه استاندارد محصولات سافت پلی گراند بازی سازان می توانید شماره پروانه استاندارد بازی سازان – 9081609995 – را در سامانه استعلام پروانه استاندارد ملی ایران وارد نمایید و یا شماره پروانه استاندارد بازی سازان را به شماره 10001517 پیامک کنید.

ترامپولین یک تخته مربعی

22,390,000 تومان

پلی گراند p-101

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-102

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-103

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-105

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند P-113

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند P-115

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-120

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-121

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-123

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-124

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-125

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-126

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-127

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-130

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پلی گراند p-132

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیست ماشین پایی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سافت پلی گراند S-125

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید